Druk 3D Bolidu testowego

26 IV 2018r.

Zdjęcia, które zostały zrobione podczas drukowania małego, testowego blodu, do testowania niektórych funkcji algorytmu sterowania i przesyłu danych. #DrukowanieMałegoBolidu. #Druk 3D.