Przedstawiamy naszych sponsorów oraz partnerów, którzy dumnie nas wspierają:


ELECTRIS – sponsor główny

Specjalizuje się w branży elektroenergetycznej, lotniczej oraz energii odnawialnej. Jego wsparcie finansowe pozwoliło na zakup silnika z falownikiem do docelowego bolidu, dodatkowo inżynierowie wspomagają nas podczas tworzenia nowych rozwiązań oraz udoskonalania już istniejących. Jest z nami od 2018r.


Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny

Uczelnia wspiera nas os początku istnienia. Udostępnia swoje zaplecze techniczne oraz sponsoruje zakup części i niezbędnych elementów. W grudniu 2018r. władze rektorskie zakupiły drugi silnik wraz z falownikiem. Ponadto w działalność projektu zaangażowane są instytuty M4 Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz M6 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.


SABAJ

Producent rozdzielni niskiego napięcia, rozdzielni licznikowych, szaf sterowniczych i teletransmisyjnych, we współpracy z nim został wykonany prototyp ramy. Współpracujemy od 2015r.


TECHNO SERVICE S.A.

Opis przedsiębiorstwa: wykonywanie płytek PCB w oparciu o dostarczone projekty, wykorzystując przy tym wysokiej jakości laminaty PCB. Wspomaga nas wykonaniem płytek PCB.


Dassault Systèmes

Opis przedsiębiorstwa: wspiera nas licencjami do oprogramowania SOLIDWORKS.


Dziękujemy za wsparcie oraz pomoc!!!

Równocześnie zapraszamy chętne przedsiębiorstwa do współpracy z nami.