6 VI 2018

Trzej przedstawiciele naszego koła naukowego Jakub Sondej, Konrad Sendrowicz oraz Mariusz Wójsik dumnie przedstawiali idee projektu przed innymi członkami kół naukowych oraz władzami uczelni. Zaprezentowali postęp prac oraz zasadę działania algorytmu sterującego.

KS

Plakat z tamtego dnia: